Välkommen till Svenska Klubben!

Svenska klubben i Reval grundades den 6 december 1924 på Hotell Kommerts i Gamla stan i Reval, Republiken Estland. Mötet samlade ett trettiotal riks-och finlandssvenskar och avsikten var att vara en klubb för de i Estland boende medborgarna, kommande från de tidigare två svenska rikshalvorna, men bosatta i Reval.

Initiativtagare voro svenska kontraktsprosten i Estland, Erik Petzäll, grosshandlare Olof de Verdier, direktör Axel Holmquist och ingeniör Evald Hartman. Till ordförande valdes prosten Petzäll, och till sekreterare direktör Holmquist sedan herr de Verdier, den äldste närvarande rikssvensken hälsat samtliga välkomna.

Stadgarnas första paragraf löd som följer; ’’ Svenska klubben i Reval vill samla riks-och finlandssvenskar till bildande och sällskaplig samvaro i ändamål att stärka det inbördes gemensamma och fördjupa kärleken till svenskt språk och svensk kultur; dessutom vill klubben i ömmande fall ekonomiskt stödja nödställda stamfränder’’.

Föreningens adress var fram till andra världskriget Bredgatan 15. Efter kriget och fram till idag har klubbens verksamhet varit vilande, men nu kommer verksamheten att återupptagas och invigningen kommer att ske den lördagen den 3 september 2016 på lokalerna vid Långgatan 9, 2 tr., i Revals Gamla stad.

Klubben har även för avsikt att i möjligaste mån samarbeta nära med den svenska klubben i Helsingfors.
Föreningens lokaler kommer att användas för olika aktiviteter, såsom svenskrelaterade affärsverksamheter, språkundervisning, sång, filmer, föredrag och fester. Lokalerna kan även hyras för privata evenemang.

För medlemsskap krävs två rekommendationer av redbara svenska eller finländska medborgare och medlemsavgiften är 100 EUR per år. Estniska medborgare kan efter särskild prövning beviljas medlemsskap om dessa talar svenska eller har synnerliga skäl.

Klädkoden vid klubben är minst slips och kavaj, om inte jackett/ morning suit, smoking/evening suit/black tie eller frack/högtidsdräkt/white tie påkallats. Om klädkod inte anges vid särskilda tillställningar innebär detta enligt klassisk svensk etikett att högtidsdräkt är den gällande klädkoden. Jackett bärs om tillställningen börjar i god tid för klockan 18.00. Efter klockan 19.00 bärs frack. Om frack m.o. anges innebär detta att ordnar, kraschaner och medaljer bärs till fracken.

Vid klubben serveras mat och alkohol genom samarbete med närliggande restauranger och cateringföretag. Porslinet som klubben använder är Skånska slott av Rörstrand och glassen är österrikiska Riedl. Kaffeservisen är Royal Copenhagens musselmalet. Matsilvret är svenska Vasaserien.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *